Dětské tábory info

Přihlášku můžete zaslat na adresu: Oslí stezka, K Podkozí 74, 273 51 Svárov nebo odevzdat na OÚ ve Svárově

Přihláška ke stažení:

Elektronická přihláška (vytištěnou a podepsanou verzi prosím dodat nejpozději v den nástupu na tábor)