Organizace chovu

Zde najdete informace na téma organizace chovu oslů v ČR