Plemenní hřebci

Zde naleznete seznam uchovněných hřebců, kteří prošli posouzením a jsou zapsání v plemenné knize oslů vedené ASCHK.

Dovolujeme si upozornit, že připuštění neuchovněným hřebcem je protizákonný. 

2270 Amoretto

2113 Bohouš

2388 Henkie

2565 Karel

1863 Mates

2569 Philipe

2271 Relente

2017 Zdeněk

2569 Philipe, KHV 130, KVP 137, OH 147, OHol 18 

2047 Aladin KHV