Ochrana osobních údajů

Ochrana a nakládání s osobními údaji - informační dokument

Vymezení pojmů:

Poskytovatel: portál www.Oslistezka.cz, který provozuje podnikatel Maria Zizlavska, IČO 05706262, se sídlem na adrese K Podkozí 74, 273 51 Svárov

Objednatel: zájemce o službu nebo poukaz nabízenou na portálu www.oslistezka.cz, který provede objednávku a rezervaci služby, popř. třetí osoba (Příjemce), v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a projevila s ní souhlas provedením rezervace. Dále je použito shodné označení "Objednatel" pro oba významy.

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), GDPR a souvisejících právních předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje Objednatele: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon.

Veškeré osobní údaje zpracováváme pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení Poukazu na zážitek nebo pro případ oprávněného zájmu - např. pro zasílání aktuálních informací a souvisejících činností Poskytovatelé a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou našich zpracovatelů osobních údajů. Naši zpracovatelé osobních údajů jsou: Česká pošta s.p., internetová platforma Webnode AG, internetová platforma Google.

Osobní údaje se zpracovávají maximálně po dobu 10 let.

Osobní údaje považujeme za důvěrné a nebudeme je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požádat Poskytovatele o informaci , jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.