Kurs asinoterapie 

 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro dospělé a děti
 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro děti s určitým problémem - výchovným nebo vývojovým -  poruchou koncentrace, komunikace a navázání vztahů, děti ve stresových a tíživých situacích...

Asinoterapie  je druh animoterapie s využitím oslíka jako parťáka - interakce se zvířetem v nejrůznějších podobách jako podpůrná aktivita pro rozvoj tělesných,  mentálních a psychologických aspektů člověka. Asinoterapie v tomto pojetí zahrnuje všechny aktivity, kde je klient v nějaké interakci s oslíkem  - čištění, vodění, mazlení, společné překonávání překážek, procházky nebo posazení a jízda v sedle (pouze pro děti). Nejedná se o jezdecký výcvik ani o léčebnou metodu cílené terapie předepsanou lékařem "hipoterapii v užším pojetí". Nicméně spolupracujeme s fyzioterapeutem Filipem Kyralem z Rise Integrity a je možnost konzultace před nebo v průběhu kurzu.

"Terapie" v tomto pojetí znamená blahodárný účinek přítomnosti zvířete a interakce s nim na tělo a psychiku osoby ve spojení s teoretickým obsahem a koučinkem v průběhu lekce na téma emoční inteligence a sociální kompetence. 

Účinky asinoterapie: 

 • blahodárný vliv na psychiku, zklidnění a harmonizaci
 • odbourávání stresu, snížení krevního tlaku
 • uvolňuje emoce
 • přispívají k duševní rovnováze a motivaci
 • rozvíjí citovou složku (emoční inteligenci) i sociální cítění (sociální kompetence) - sebevědomí, schopnost vyjádření emocí a jejích ovládání,  asertivitu, vnímavost, řeč těla, empatii atd. 

u dětí obzvlášť:

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku 
 • rozvíjí verbální komunikaci, poskytuje spoustu témat ke konverzaci a sdílení s ostatními
 • rozvíjí koncentraci a paměť
 • rozvíjí neverbální komunikaci
 • rozvíjí fantazii a bývá zdrojem pro výtvarné náměty

Oslík působí v roli terapeuta - v jeho přítomnosti se člověk uvolňuje, na druhou stranu se musí soustředit a vnímat sebe i ostatní. Děti si mohou vyzkoušet potřebu starat se o další bytost, nést zodpovědnost za své chování a jeho důsledky. Vnímat a respektovat jiné bytosti, odbourávat strach a nejistotu ze zvířat, a tak posilovat sebevědomí. 

Dle věku a potřeb účastníka se zaměřujeme na oblasti 

 • emoční inteligence a sociálních kompetencí: sebejistotu, asertivitu, respekt k ostatním i k sobě samému, vnímání sebe a druhých, umění rozpoznávat emoce a práce s nimi, umění chválit a motivovat, umění vztahů s ostatními a
 • tělesného rozvoje: hrubá a jemná motorika, řeč těla, aktivace svalů atd.

Kurz probíhá v areálu a ve volné přírodě. V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a procvičujeme jednotlivá témata.

Průběh: seznámení s oslíky, výběr oslíka, příprava - čištění a sedlání, interakce na překážkách, teorie emoční inteligence (přiměřená věku účastníka), procházka v lese (v sedle nebo samostatné vedení oslíka). Pro ty, co u nás ještě nebyli povídání o oslících a jejích psychologie (naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd).

Teoretická náplň kurzu je individuální, vychází z potřeb a věku účastníka a může zahrnovat následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi

Cena zahrnuje:

 • vstupní rozhovor před začátkem kurzu
 • individuální kurz s kvalifikovaným lektorem 
 • teorie a praktická cvičení s oslíkem na téma emoční a sociální kompetence
 • zapůjčení oslíka
 • trénink s oslíkem v areálu a ve volné přírodě

Cena:

 • 500 Kč / lekce 60 min / osoba, minimální rozsah 4  lekce v rámci měsíce
 • konzultace s fyzioterapeutem v případě zájmu 500 Kč 
 • možné domluvit sourozence v rámci jedné lekce nebo rodinný kurz 
 • termíny ve všední den

Na západě je to rozšířený způsob terapie a možnost využití oslíků, v ČR je tento koncept  zatím ve svých začátcích... Pojďme společně odhalovat blahodárné účinky oslíků na naše životy...