Asinoterapie

Rezervace místa areál Svárov/Středočeský kraj zde, areál Tatobity/Český ráj zde

Asinoterapie 

Neboli terapie (s) oslem:-)

Slovo asinoterapie pochází z řeckého slova asinós, což znamená osel, a therapeía, což znamená léčba, ale i doprovázení a služba. Asinoterapie je tedy terapeutická metoda, která využívá kontaktu a interakce s osly ke kladnému ovlivnění celkového biopsychosociálního stavu jedince, a tím i navozuje zlepšení kvality života a přispívá k nápravě zdravotních problémů. Tato metoda je vhodná téměř pro každého. Úspěšně  se využívá především u dětí i dospělých se specifickými potřebami, jako jsou například poruchy autistického spektra, Downův syndrom, ADHD, RS či posttraumatických, depresivních a úzkostných stavů, a samozřejmě nabízí nové podněty a rozhled u problémů se závislostmi. Mohli bychom pro představu jmenovat dále, ale přínos asinoterapie není třeba omezovat diagnostickými škatulkami...

Jinými slovy, asinoterapie v sobě slučuje vlivy ergoterapie, fyzioterapie i psychoterapie a záleží na potřebách klienta a specializaci terapeuta, jak bude jako nástroj pomoci, nejvíce prospěšná. 

Děti i dospělí, kteří se účastní asinoterapie, se učí kontaktu, péči a komunikaci s osly a zároveň sebeobjevování a poznávání nových pocitů, reakcí a kvalit ve svém životě. Rozvoj interakce je jak v oblasti slovní i nonverbální komunikace - kde je zvláště cenné zrcadlení pocitů a naladění, empatie či naopak vystavení bezpečné zátěžové situaci, tak v oblasti smyslového kontaktu od zrakové a hmatové přes sluchové až k čichové i chuťové, když rozvíjíme sdílení radosti z jablíčka či mrkvičky za odměnu. Vliv kontaktu a mazlení na relaxaci a změnu neuropsychických faktorů je prokázaný. Tato terapie může pomoci zlepšit motoriku, koordinaci, rovnováhu, ale také sociální interakce a sebeuvědomění i sebevědomí.


 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro zdravé dospělé i děti  
 • vhodné jako podpůrná a rozvíjející aktivita pro osoby ve stresových a tíživých situacích (matky samoživitelky, děti z dětských domovů a v pěstounské péči), při stavech deprese, únavy, v krizových životních situacích atd. 
 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro děti s výchovnou nebo vývojovou poruchou - porucha koncentrace, komunikace a navázání vztahů a sociálních vazeb atd.

 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro osoby se specifickými potřebami

Asinoterapie  je druh animoterapie s využitím oslíka jako parťáka - interakce se zvířetem v nejrůznějších podobách jako podpůrná aktivita pro rozvoj tělesných,  mentálních a psychologických aspektů člověka. Asinoterapie v tomto pojetí zahrnuje všechny aktivity, kde je klient v nějaké interakci s oslíkem  - čištění, vodění, mazlení, krmení,  společné překonávání překážek, procházky nebo jízda, cvičení a hry v sedle (pouze pro osoby do 50 kg). Nejedná se o jezdecký výcvik. Oslík v rámci asinoterapie vystupuje v roli průvodce, motivátora a parťáka na cvičení. "Terapie" v tomto pojetí znamená blahodárný účinek přítomnosti zvířete a interakce s nim na tělo a psychiku osoby. A jelikož každá terapie potřebuje čas, s oslíkem to platí dvojnásob. Klademe důraz na klid, pohodu, dostatek času pro zvíře i klienta. Důležitým aspektem je vytvoření vztahu a propojení mezi oslíkem, terapeutem a klientem. 

Spolupracujeme s fyzioterapeutem Filipem Kyralem z Rise Integrity a je možnost konzultace před nebo v průběhu kurzu.

Asinoterapie může probíhat buď v rámci skupiny (lekce je určená několika klientům) nebo individuálně (pro jednoho klienta).  Pro lepší efektivitu lze kombinovat skupinové a individuální lekce.

Účinky asinoterapie: 

 • blahodárný vliv na psychiku, zklidnění a harmonizaci
 • odbourávání stresu, snížení krevního tlaku
 • uvolňuje emoce
 • přispívají k duševní rovnováze a motivaci
 • rozvíjí citovou složku (emoční inteligenci) i sociální cítění (sociální kompetence) - sebevědomí, schopnost vyjádření emocí a jejích ovládání,  asertivitu, vnímavost, řeč těla, empatii atd. 

u dětí obzvlášť rozvijí:

 • hrubou a jemnou motoriku 
 • verbální komunikaci, poskytuje spoustu témat ke konverzaci a sdílení s ostatními
 • koncentraci a paměť
 • neverbální komunikaci
 • fantazii a bývá zdrojem pro výtvarné náměty

Oslík působí v roli terapeuta - v jeho přítomnosti se člověk uvolňuje, na druhou stranu se musí soustředit a vnímat sebe i ostatní. Děti si mohou vyzkoušet potřebu starat se o další bytost, nést zodpovědnost za své chování a jeho důsledky. Vnímat a respektovat jiné bytosti, odbourávat strach a nejistotu ze zvířat, vycházet  z komfortní zóny a posilovat sebevědomí. 

Průběh: pobyt na farmě a interakce s oslíky,  seznámení s oslíky, výběr oslíka, příprava - čištění a sedlání, práce ze země - interakce na překážkách, procházka v lese - samostatné vedení oslíka,  jízda, cvičení a hry v sedle (pro osoby do 50 kg) - na farmě i během procházky, možnost zapojení do práce na farmě, povídání o oslících a jejích psychologii, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd. Lekce jsou sestaveny s ohledem na cíle terapie. V zájmu efektivnosti lze kombinovat skupinové a individuální lekce - např. pro začátek zvolit skupinové - pro seznámení s prostředím, oslíky, základními dovednostmi kolem oslíků, pak přejit na individuální, kde se můžeme víc soustředit na potřeby konkrétního klienta.  

Skupinové lekce asinoterapie

pro skupiny od 10 osob

 • od 100Kč/ osoba/hodina  - kontakt, čištění, mazlení atd.
 • od 250 Kč/osoba lze včetně práce ze země nebo krátkého svezení v sedle na farmě 
 • rezervace místa přes záložku Rezervace - Harmonogram standardních programů
 • na vybraných lekcích (označeno v harmonogramu) je možnost konzultace s fyzioterapeutem - Filip Kyral (Rise-Integrity)
 • lekce zpravidla trvají cca 1-1,5 hodiny (zejména dle počtu účastníků, počasí a nálady oslíků a klientů)

Individuální asinoterapie:

 • Možná v areálu ve Svárově/Křivoklátsko i v Českém ráji
 • Cena záleží na potřebách konkrétního jedince a cílech terapie, stanovená individuálně po vstupním rozhovoru a upřesnění cílů terapie, orientační cena 1500 Kč/hodina

Intenzivní kurz asinoterapie

 • probíhá v areálu Oslí stezky v Českém ráji - Farma SIRENI
 • standardně pátek - neděle nebo dle domluvy
 • standardně 2x-4x lekce denně terapie s oslíky (např. pro menší děti  2x denně 20 min, pro větší děti 2x denně 40 min) +  lekce s fyzioterapeutem - poradenství, cvičení, protažení, masáže atd. Terapeutické lekce lze čerpat i na doprovod - fyzioošetření, masáže atd. 
 • cena dle počtu využitých lekcí, hodnota 1 lekce je 500 Kč/20-30 min, minimální hodnota kurzu je 5.000 Kč/10 terapeutických jednotek (+ 1000 Kč vstupní kontrola a sestavení terapeutického plánu fyzioterapeutem v případě nutnosti)
 • kurz neobsahuje ubytování a stravu (ubytování pomůžeme zajistit)
 • lze využit možnosti ubytování v jurtě  na farmě za zvýhodněnou cenu 500 Kč/osoba/noc

Koupit poukaz

Charitativní program "Asinoterapie pro každého"

V rámci tohoto programu se snažíme zpřístupnit tuto metodu pro klienty, kteří si to kvůli své rodinné nebo sociální situaci nemohou dovolit sami. 

Do programu se mohou přihlásit osoby se ZTP, ZTP/P, osoby v tíživých sociálních situacích (např. samoživitelé), děti z dětských domovů, děti z pěstounských rodin atd.)

Pro takového klienta se pokusíme společnými silami získat potřebné finance na kurz asinoterapie. 

Portfolio účastníků programu momentálně připravujeme. 

Jak můžete přispět i Vy?

 • v našem eshopu zvolte "Příspěvek na asinoterapii - projekt Asinoterapie pro každého" a celá tato částka poputuje na přímé personální náklady na lekce asinoterapie. Do poznámky můžete napsat jméno konkrétní osoby, které chcete příspěvek věnovat.  
 • Nákupem produktu "Adopce oslíka"
 • Sdílejte náš projekt na vašich sociálních sítích a pomozte nám získat více příznivců
 • Materiální potřeby po oslíky - především krmiva (seno, sláma, minerální lízy), stavební materiál na opravu ohrad a zázemí pro oslíky a klienty
 • Napadá Vás něco dalšího? Neváhejte se nám ozvat!
Na západě je to rozšířený způsob terapie a možnost využití oslíků, v ČR je tento koncept zatím ve svých začátcích... Pojďme společně odhalovat blahodárné účinky oslíků na naše životy...

Recenze


Na Oslí stezku jsme se vydali s dětmi se spolkem Kamarádi v rámci podzimních prázdnin. Na výlet se mohl přihlásit každý, žádné děti neodmítáme. Za 22 let našeho fungování jsme poznali spoustu děti se specifickými potřebami. Na Oslí stezce jsme nebyli poprvé, rádi se za oslíky vracíme. Tentokrát se nám sešla zajímavá skupinka dětí. Bylo opravdu pozoruhodné vnímat jednotlivé charaktery dětí a chování oslíků. Chlapec, který má diagnostikované ADHD, ve škole i v jiných organizacích se potýká s výchovnými problémy, se dokázal naprosto zklidnit. Svěřili jsme mu péči o Pepinku, zvládl ji vyčistit a připravit na cestu do lesa. Celou procházku oslíky vedl a byl na ně neuvěřitelně napojený. Děvčata, která se v kolektivu ostatních děti mnoho neprojevují, zvládla oslíky vyvést na pastvu, komunikovat s nimi a díky tomu se otevřít i okolí. Naproste je uchvátil oslík Míša. Oslíci byli po celou dobu naší návštěvy úžasní, vnímali individualitu každého dítěte.

Všechny děti byly z oslíků nadšené a my jsme si jistí, že naše návštěva nebyla poslední.

Za tým Kamarádů Zuzana Lochmanová