Bezpečnost během výletu na Oslí stezku

Naše oslíci jsou mírumilovná a vychovaná zvířata, přesto pořád jsou to žívá zvířata a nelze nikdy vyloučit leknutí, kousnutí, kopnutí nebo že se budou chovat jinak, než očekáváno a něčím nás překvapí.

Pro bezpečný a pohodový průběh zážitku s oslíkem věnujte proto pozornost následujícím pravidlům:

Pro návštěvu farmy:

 • Vstup na farmu je dobrovolný a na vlastní riziko, doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění
 • Dospělí jsou zodpovědní za svoje děti
 • Děti a osoby do 18 let mohou vstupovat na farmu pouze v doprovodu dospělého, který je zodpovědný za jeho chování a dodržování pravidel bezpečnosti
 • Dospělí dohlíží na to, aby děti respektovaly pravidla a pokyny organizátora
 • Areál a výběhy zvířat jsou zabezpečeny elektrickými ohradníky, prosím informujte a poučte svoje děti o nebezpečí při dotyku
 • Vstup do výběhu a areálu pouze v doprovodu pořadatele
 • V blizkosti zvířat je nutné se chovat klidně, nemávat rukami, klacky a jinými předměty, neběhat a nekřičet
 • Přistupovat k oslíkům vždy zepředu
 • Krmení zvířat lze provádět pouze pod dohledem pořadatele na jeho pokyn
 • Nesahat na nohy a kopyta zvířat, číštění kopyt provádí pouze pořadatel
 • Při čištění oslíků dbát zvýšené opatrnosti, nepohybovat se v prostoru za oslíkem
 • Pejsci mohou na výlet pouze na vodítku
 • Pejsci se nesmí pohybovat v blízkosti oslíků, štěkat nebo jinak oslíky plašit

Pro výlet nebo další programy:

 • Za manipulaci a vedení oslíka je vždy zodpovědná dospělá osoba
 • Děti do 15 let mohou vést oslíka jen na širokých, přehledných úsecích, vždy pod dohledem a asistence dospělého
 • Při jízdě na oslíkovi jsou děti povinny mít přílbu - stačí cyklistická nebo obdobná (pokud máte vlastní, můžete ji přinést, jinak zapůjčíme)
 • Pokud se rozhodnete nechat dítě jet bez přilby, pořadatel nenese za případná zranění zodpovědnost
 • Děti do 8 let musí rodič za jízdy v sedle přidržovat
 • Pokud je někdo v sedle, oslík se nesmí nechat bez dozoru, nebo s volným vodítkem
 • Oslík se nesmí pobízet k rychlejšímu tempu kopáním, hlasem atd.
 • Pokud si s sebou berete i pejska, je nutný doprovod alespoň dvou dospělých
 • Výletu se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • V případě, že se účastníci výletu nebudou řídit pokyny pořadatele, má pořadatel právo vyloučit tyto osoby z akce bez náhrady 
 • Děti do 8 let mohou jít na výlet pouze v doprovodu dvou dospělých