Bezpečnost během výletu na Oslí stezku

Naše oslíci jsou mírumilovná a vychovaná zvířata, přesto pořád jsou to žívá zvířata a nelze nikdy vyloučit  kousnutí, kopnutí, leknutí, nebo že se budou chovat jinak, než očekáváno a něčím nás překvapí.

Pro bezpečný a pohodový průběh zážitku s oslíkem věnujte proto pozornost následujícím pravidlům:

Pro návštěvu farmy:

 • Vstup na farmu je dobrovolný a na vlastní riziko, doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění
 • Děti mohou vstupovat na farmu pouze v doprovodu dospělého, který je zodpovědný za jeho chování a dodržování pravidel bezpečnosti
 • Dospělí dohlíží na to, aby děti respektovaly pravidla a pokyny organizátora
 • Areál a výběhy zvířat jsou zabezpečeny elektrickými ohradníky, prosím informujte a poučte svoje děti o nebezpečí při dotyku
 • Vstup do výběhu a areálu pouze v doprovodu pořadatele
 • V blizkosti zvířat je nutné se chovat klidně, nemávat rukami, klacky a jinými předměty, neběhat a nekřičet
 • Přistupovat k oslíkům vždy zepředu
 • Krmení zvířat lze provádět pouze pod dohledem pořadatele na jeho pokyn
 • Nesahat na nohy a kopyta zvířat, číštění kopyt provádí pouze pořadatel
 • Při čištění oslíků dbát zvýšené opatrnosti, nepohybovat se v prostoru za oslíkem
 • Pejsci mohou na výlet pouze na vodítku
 • Pejsci se nesmí pohybovat v blízkosti oslíků, štěkat nebo jinak oslíky plašit

Pro výlet nebo túru:

 • Návštěvníci si musí sami zvážit náročnost výletu nebo túry vzhledem k fyzické kondici všech účastníků dle popisů výletů na našich stránkách, a to zejména délku trasy, převýšení atd. Účastníci se musí seznámit s náročnosti výletu před rezervaci a uskutečněním programu. 
 • Při objednání počtu oslíků prosím mějte na paměti adekvátní počet dospělých osob vzhledem k počtu jezdících dětí - na jednoho oslíka je zapotřebí přítomnost min. 2 dospělých, plně akceschopných dospělých - 1 oslíka vede, druhý jistí (přidržuje) dítě ze strany. Pokud nemáte adekvátní počet dospělých, lze zajistit  dodatečný doprovod ze strany pořadatele.
 • Za manipulaci a vedení oslíka je vždy zodpovědná dospělá osoba
 • Děti mohou vést oslíka jen na širokých, přehledných úsecích, vždy pod dohledem a asistence dospělého
 • Při jízdě na oslíkovi jsou děti povinny mít přílbu - stačí cyklistická nebo obdobná (pokud máte vlastní, můžete ji přinést, jinak zapůjčíme)
 • Pokud se rozhodnete nechat dítě jet bez přilby, pořadatel nenese za případná zranění zodpovědnost
 • Pokud je někdo v sedle, oslík se nesmí nechat bez dozoru, nebo s volným vodítkem
 • Oslík se nesmí pobízet k rychlejšímu tempu kopáním, hlasem atd.
 • Pokud si s sebou berete i pejska, je nutný doprovod alespoň dvou dospělých
 • Výletu se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • V případě, že se účastníci výletu nebudou řídit pokyny pořadatele, má pořadatel právo vyloučit tyto osoby z akce bez náhrady