Bezpečnost během výletu na Oslí stezku

Naše oslíci jsou mírumilovná a vychovaná zvířata, přesto pořád jsou to žívá zvířata a nelze nikdy vyloučit  kousnutí, kopnutí, leknutí, nebo že se budou chovat jinak, než očekáváno a něčím nás překvapí.

Pro bezpečný a pohodový průběh zážitku s oslíkem věnujte proto pozornost následujícím pravidlům:

 • Během programu v blízkosti oslíků nelze svačit, prosím zaopatřete děti dopředu!
 • Oslíci jsou velmi citliví na emoce, nesmí se k nim přistupovat v rozrušeném, nervozním stavu, proto prosíme, abyste naplánovali výlet a dojezd s časovou rezervou a byli připravení, aby nedocházelo ke zmatkům a stresům během interakce s nimi 
 • Vstup do výběhů a areálu pouze v doprovodu pořadatele, areál je hlídan psem!
 • Krmení zvířat lze provádět pouze pod dohledem pořadatele na jeho pokyn
 • Vstup na farmu je dobrovolný a na vlastní riziko, doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění
 • Děti mohou vstupovat na farmu pouze v doprovodu dospělého, který je zodpovědný za jeho chování a dodržování pravidel bezpečnosti
 • Dospělí dohlíží na to, aby děti respektovaly pravidla a pokyny organizátora
 • Výběhy zvířat jsou zabezpečeny elektrickými ohradníky, prosím informujte a poučte děti o nebezpečí při dotyku
 • V blízkosti zvířat je nutné se chovat klidně, nemávat rukami, klacky a jinými předměty, neběhat a nekřičet
 • Přistupovat k oslíkům vždy zepředu, zezadu od oslíka odstup min 1 metr
 • Nesahat na nohy a kopyta zvířat, čištění kopyt provádí pouze pořadatel
 • Při čištění oslíků dbát zvýšené opatrnosti, nepohybovat se v prostoru za oslíkem

Pro procházku nebo túru:

 • Návštěvníci si musí sami zvážit náročnost výletu nebo túry vzhledem k fyzické kondici všech účastníků dle popisů výletů na našich stránkách, a to zejména délku trasy, převýšení atd. Účastníci se musí seznámit s náročnosti výletu před rezervaci a uskutečněním programu. 
 • Návštěvníci si musí zvážit svoji psychickou kondici - oslíci jsou velmi citlivá na emoce a nálady - nemůžeme k nim přistupovat pokud jsme rozčílení nebo se nacházíme v mimořádné psychické nepohodě.
 • Pokud necháte v sedle jet dětí,  je nutný zajistit z Vaší strany adekvátní počet dospělých osob - na jednoho oslíka je zapotřebí přítomnost min. 2 dospělých, plně "akceschopných" dospělých - 1 oslíka vede, druhý jistí (přidržuje) dítě ze strany. Doprovod s kočárkem nebo psem na vodítku se nepovažuje za "akceschopného". 
 • Za manipulaci a vedení oslíka je vždy zodpovědná dospělá osoba
 • Děti mohou vést oslíka jen na širokých, přehledných úsecích, vždy pod dohledem a asistence dospělého
 • Při jízdě na oslíkovi jsou děti musí mít přílbu - stačí cyklistická nebo obdobná (pokud máte vlastní, můžete ji přinést, jinak zapůjčíme). Za nošení přílby dítětem po celou dobu pobytu v sedle zodpovídá doprovod. 
 • Pokud je dítě v sedle, oslík se nesmí nechat bez dozoru, nebo s volným vodítkem, obě osoby z doprovodu se musí plně věnovat vodění oslíka a jištění dítěte.
 • Oslík se nesmí pobízet k rychlejšímu tempu kopáním, hlasem atd.
 • Výletu se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • V případě, že se účastníci výletu nebudou řídit pokyny pořadatele, má pořadatel právo vyloučit tyto osoby z akce bez náhrady 
 • Pejsci mohou na výlet pouze na vodítku
 • Pejsci se nesmí pohybovat v blízkosti oslíků, štěkat nebo jinak oslíky plašit ani obtěžovat jiné účastníky