Kurzy a konzultace

Oslí stezka je první experimentální farmou v ČR, která nabízí koncept zážitkového učení s oslíky. Přijďte odhalit plný potenciál Vaší osobnosti  a objevovat blahodárné účinky oslíků na naše životy ...


Kurz "Nechte se vést oslí moudrostí" 

 • osel je milý, inteligentní a vnímavý společník, který Vás zahrne svoji něhou a přítulností, ale i nastaví zrcadlo Vaší duše...
 • pokud hledáte způsob jak se zastavit, zklidnit mysl, propojit se svým nitrem a poznat poklady autentičnosti, tak putování s oslíky krásami Českého ráje je výjimečná příležitost.
 • uprostřed přírody a v přítomností zvířat snáze objevujeme svoji přirozenost, svoje touhy a hodnoty, rozvíjíme emoční inteligenci, objevujeme nefunkční vzorce chování a učíme se novým, které nás vedou k vnitřnímu klidu, sebevědomí a radostnějšímu prožívání života.
 • Lektoři: 
 • Mgr. Ing. Maria Žižlavská (majitelka farmy, lektorka zážitkového učení s oslíky)
 • Mgr. Filip Kyral (majitel farmy, fyzioterapeut, pedagog, lektor rozvojových aktivit) 

Kurz můžete absolvovat jako:

 •  skupinový víkendový kurz (pá-ne) termíny červen - září, max. kapacita 7 osob, každý účastník má "svého" oslíka 
 • individuální celodenní kurz ve všední den s možností přespání v jurtě za zvýhodněnou cenu

Skupinová varianta:

Program: pátek večer až neděle odpoledne

 • pátek: příjezd a seznámení, večeře
 • sobota: snídaně, seznámení s oslíky, výběr oslíků, povídání o jejich povaze a specifikách, instruktáž vedení a následně celodenní putování (oběd a pití máme s sebou), večere u ohně, rekapitulace dne, reflexe a sdílení 
 • neděle:  práce s tělem a dechová cvičení, relaxační techniky, meditace, oběd, práce ze země s oslíky na trail parku
 • během pobytu je možnost masáže a fyzioterapeutického ošetření (není zahrnuto v ceně)
 • v ceně: společný program, ubytování a strava na celou dobu pobytu 
 • ubytování možné v jurtě, venkovním přístřešku, ve stanu nebo hamakách (můžete si zařídit i ubytování mimo farmu)
 • cena 5.990 Kč/osoba
 • termíny červen - záři 2024 (budou vypsány na jaře 2024), v případě že se termín nebude hodit, možnost využití poukazu jako individuální celodenní varianty kurzu nebo jiný program

Individuální varianta kurzu

 • ve všední den dle domluvy, celkem 6 - hodinový program, rozdělený do dvou bloků:
 • 1. blok: cca 3-4 hodiny práce s oslíky na farmě a procházka v přírodě,  teorie a praxe na rozvoj emoční inteligence, sebeuvědomění atd. 
 • 2. blok: cca 2-3  hodiny práce s fyzioterapeutem , práce s tělem a dechová cvičení, relaxační techniky, masáž nebo fyzioterapeutické ošetření 
 • harmonogram dle domluvy dle počasí a potřeb klienta
 • cena přespání v jurtě 500 Kč/osoba, možnost objednání snídaně
 • cena 5 990 Kč/osoba zahrnuje program a občerstvení během dne

Kurs zážitkového učení s oslíky  - kurs emoční inteligence a sociálních kompetencí s využitím oslíků

možnost skupinových lekcí nebo individuálních lekcí 

 • vhodné pro děti a dospělé
 • jako relaxační a rozvíjející aktivita pro zdravé jedince nebo
 • jako relaxační a rozvíjející aktivita pro děti s určitým  výchovným nebo vývojovým problémem -  poruchou koncentrace, komunikace a navázání vztahů, nebo pro osoby ve stresových a tíživých situacích...

Tento kurz je druh animoterapie (asinoterapie) s využitím oslíků a interakce s nimi pro rozvoj tělesných,  mentálních a psychologických aspektů člověka. Asinoterapie v tomto pojetí zahrnuje všechny aktivity, kde je člověk v nějaké interakci s oslíkem  - čištění, mazlení, vodění, společné překonávání překážek, procházky a jízda v sedle (pro děti)

Nejedná se o jezdecký výcvik ani o "hipoterapii" prováděnou fyzioterapeutem.

Oslík v rámci kurzu působí ve dvou rolích:  

 • Oslík jako terapeut - oslíci jsou velmi klidná a vyrovnaná zvířata - svůj vnitřní klid a pohodu předávají i ostatním bytostem - lidem a zvířatům. Často se pořizují do stáda koni, kde mají za úkol zklidňovat labilní koňské jedince a učit je vnitřní rovnováze. Už jenom pozorování oslíků a pohyb vedle nich např. či čištění působí blahodárně na lidskou fyziologii - snižuje se krevní tlak, zpomaluje se dýchání. Dotyk při čištění a mazlení vyplavuje do těla hormon štěstí  - oxytocin. Toto působení na fyzickou a psychickou stránku člověka způsobuje celkové uvolnění, jasnější mysl a radostnou, optimistickou náladu, která přetrvává delší dobu. 
 • Oslík jako parťák - oslíci jsou mimořádní citliví na nálady, záměry a postoje člověka. Dokážou rozpoznat jednotlivé emoce (strach, smutek, stesk, radost apod. a záměry člověka i na větší dálku a svým chováním nám dávají zpětnou vazbu - říká se tomu biofeedback. Proto při interakci s nimi se člověk musí soustředit na svoje vlastní emoce (umět si je vůbec uvědomit a následně zpracovat), umět projevovat svoji vůli, motivovat apod. Učíme se při tom mít zodpovědnost za své chování a nést za něj důsledky, vnímat a respektovat jiné bytosti, odbourávat strach a nejistotu z nových situací a tak posilovat sebevědomí. 

V průběhu kurzu se hravě dotýkáme a vysvětlujeme dětem (přiměřené jejích věku) témata  z oblasti emoční inteligence - sebejistota, asertivita, respekt k sobě samému i ostatním, vnímání sebe, jiné bytosti a okolí (koncept mindfulness - tady a teď), umění rozpoznávat emoce a práce s nimi, komunikace,  umění chválit a motivovat, umění vztahů s ostatními. Je to soubor kompetencí, kterým se říká EQ - emoční inteligence - schopnosti, které dle mnoha výzkumů, mají největší vliv (věšti než samotné IQ) na úspěch a spokojenost člověka  - při studiu, v práci i v osobním životě. Je dokázáno, že učení se vlastním zážitkem je nejvíce účinný způsob získání trvalých zkušeností. 

Velkou výhodou oslíků oproti koním je jejich rozvážnost - zpravidla nejednají překotně a nepředvidatelně - to z nich činí mnohem bezpečnější partnery než je kůň a i díky menšímu vzrůstu lze je bez obav využívat pro interakci i u malých dětí. 

Souhrnem účinky asinoterapie: 

 • blahodárně ovlivňuje psychiku a tělo, zklidňuje a harmonizuje 
 • odbourává stres, snižuje krevní tlak
 • uvolňuje emoce
 • přispívají k duševní rovnováze a motivaci
 • rozvíjí citovou složku (emoční inteligenci) i sociální cítění (sociální kompetence) - posiluje sebevědomí, schopnost vyjádření emocí a jejích ovládání,  asertivitu, vnímavost, řeč těla, empatii atd. 

u dětí obzvlášť:

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku 
 • rozvíjí verbální  a neverbální komunikaci, poskytuje spoustu témat ke konverzaci a sdílení s ostatními
 • rozvíjí koncentraci a paměť
 • rozvíjí fantazii a bývá zdrojem pro výtvarné náměty
 • vytváří citové pouto a tím i schopnost navazovat lepší vztahy v 

Kurz probíhá v areálu a ve volné přírodě. V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a procvičujeme jednotlivá témata. Během každé lekce zařazená jak teoretická tak i praktická část. V případě špatného počasí venku se lekce koná pod přístřeškem a je zaměřena více na teoretickou část, případně zrušena a nahrazena na konci kurzu. 

Průběh: seznámení s oslíky, výběr oslíka, příprava - čištění a sedlání, povídání o oslících a jejích psychologii, interakce na překážkách, teorie emoční inteligence (přiměřená věku dítěte), procházka v lese (v sedle nebo samostatné vedení oslíka).  

Teoretický obsah kurzu je individuální, vychází z potřeb a věku účastníků, může zahrnovat následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi
 • pro ty, kdo u nás ještě nebyli - na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd.

Cena zahrnuje:

 • vstupní rozhovor před začátkem kurzu
 • teorie a praktická cvičení s oslíkem na téma emoční a sociální kompetence
 • zapůjčení oslíků
 • trénink s oslíkem ze země v areálu a ve volné přírodě
 • ježdění na oslících - (pouze pro děti jako motivační složka), není však cílem kurzu!

Pro děti: 

Cena v rámci skupinové lekce: 

 • vhodné pro děti 8-15 let
 • 350 Kč / lekce 90 min
 • minimální rozsah 4 lekce 

Cena individuální lekce:

 • 800 Kč lekce 60 min, min 4 lekce,  sleva pro sourozence

Pro dospělé: 

 • individuální půldenní kurz (4 hodiny): 4000 Kč/osoba nebo 7.000 Kč pro 2 osoby
 • individuální celodenní kurz (6 hodin) 6.000 Kč/osoba nebo 10.000 Kč pro 2 osoby, pokud jste z daleka, tak ubytování v jurtě máte zdarma! (pouze pro celodenní variantu kurzu)
 • Koupit poukaz

Co je emoční inteligence

SEBEUVĚDOMĚNÍ

 • znalost sama sebe - svoje hodnoty, priority, slabé a silné stránky
 • identifikace svých emocí, odkud pocházejí a co mi sdělují

SEBEOVLÁDÁNÍ

 • schopnost řídit a zacházet s emocemi, "zneškodňovat negativní emoce" a využívat pozitivní emoce ve svůj prospěch

MOTIVACE SEBE

 • schopnost využívat svoje emoce a energii ve svůj prospěch, umění dosahovat vlastní cíle

EMPATIE

 • schopnost soucítění s dalšími osobami, umění porozumění a cítění emocí a motivů jiných lidí

ANGAŽOVANOST

 • umění aktivního přístupu k životu - víra v možnost změny a ovlivnění situace, zapojení se do dění, ve vztazích, komunitě, práci...


Co jsou sociální kompetence

Sociální kompetence je schopnost:

 • využívat svoji emoční inteligenci při interakci s jinými
 • kontrolovat průběh sociální situace v souladu s určitým cílem

Základní oblasti sociálních kompetencí

ZDRAVÝ VZTAH - vytvoření těsného vztahu pomocí:

 • správného postoje - rovnocennost partnerství
 • nalezení společných zájmů, cílů, hodnot
 • úsměvu a vřelosti
 • sympatie

MOTIVACE DRUHÝCH

 • umění nadchnout jiné pro určitou věc
 • nalezení společných zájmů a cílů
 • ocenění a pochvaly

ASERTIVITA

 • umění být sám sebou
 • sledovat svoje cíle, být věrný svým hodnotám a myšlenkám při respektování potřeb jiných osob
 • reagovat na podněty ostatních, aniž bychom dělali to co chtějí proti své vůli