Kurz emoční inteligence a sociálních kompetencí s oslíkem

Osel je velmi citlivý parťák, který při interakci s člověkem vyžaduje určité postoje, mentální rozpoložení a ovládání vlastních myšlenek a emocí. Reflektuje naše nitro a dává zpětnou vazbu svým chováním.  Od svého vůdce očekává takové vlastnosti jako je vyrovnanost, pozitivnost, pozornost, respekt, empatie, soustředěnost, kreativita a další kvality. Proto je to výborný parťák na procvičování sociálních kompetencí ve vztahu k sobě (být si vědom vlastních emocí a myšlenek), tak i směrem k našemu okolí (být dobrým kolegou a šéfem nebo partnerem v rodině). V interakci s oslíkem se učíme stanovovat hranice, vnímavost k ostatním, uvědomovat si svoje emoce a možnost je korigovat. 

Kurz probíhá převážně v areálu, ale  vyrížíme i do volné přírody.  V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a svoje vůdcovské schopnosti nutné pro interakci s nimi.  

Je to výborný způsob naučit se lépe zacházet se svoji psychikou, náladami a rozpoložením. 

Kurz je vhodný pro děti i dospělé. 

Pro děti má kurz i animoteraupetický charakter. S oslíky si mohou vyzkoušet potřebu starat se o další bytost,  mít zodpovědnost za své chování a nést za ně důsledky, vnímat a respektovat jiné bytosti, případně mohou odbourávat strach a nejistotu ze zvířat. 

Náplň kurzu je individuální, vychází z potřeb zákazníka a může zahrnovat následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor
 • mít respekt k ostatním i k sobě samému
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a je jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi 
 • pro ty, kdo u nás ještě nebyli - na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o  ně pečovat atd.

Cena zahrnuje:

 • zapůjčení oslíka
 • asistence školitele
 • trénink s oslíkem v areálu a ve volné přírodě

Kurz lze absolvovat jako individuální (termín je vyhrazený pro 1 účastníka) nebo jako skupinový (max 3 účastníci, každý účastník má vlastního oslíka). 

Individuální kurz: Cena: 1.000,- Kč/ lekce  (1-1,5 hod.), 3.500,- Kč 4 lekce ( např. 1x týdně 1 lekce  nebo 2x měsíčně 2 lekce). Termíny dle domluvy. Délku kurzu lze přizpůsobit Vaším potřebám a možnostem.

Skupinový kurz: Cena: 500,- Kč/ lekce, 1.800 Kč/ 4 lekce. Termíny jsou předem určeny.