Kurzy a konzultace

Individuální konzultace

individuální program dle Vašich potřeb s majitelkou farmy Marii Žižlavskou

cena 1500 Kč/ hodina


Kurs asinoterapie 

 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro dospělé a děti
 • vhodné jako relaxační a rozvíjející aktivita pro děti s určitým problémem - výchovným nebo vývojovým -  poruchou koncentrace, komunikace a navázání vztahů, děti ve stresových a tíživých situacích...

Asinoterapie  je druh animoterapie s využitím oslíka jako parťáka - interakce se zvířetem v nejrůznějších podobách jako podpůrná aktivita pro rozvoj tělesných,  mentálních a psychologických aspektů člověka. Asinoterapie v tomto pojetí zahrnuje všechny aktivity, kde je klient v nějaké interakci s oslíkem  - čištění, vodění, mazlení, společné překonávání překážek, procházky nebo posazení a jízda v sedle (pouze pro děti). Nejedná se o jezdecký výcvik ani o "hipoterapii v užším pojetí" prováděnou odborníkem - fyzioterapeutem. 

"Terapie" v tomto pojetí znamená blahodárný účinek přítomnosti zvířete a interakce s nim na tělo a psychiku osoby ve spojení s teoretickým obsahem a koučinkem v průběhu lekce na téma emoční inteligence a sociální kompetence. 

Účinky asinoterapie: 

 • blahodárný vliv na psychiku, zklidnění a harmonizaci
 • odbourávání stresu, snižuje krevní tlak
 • uvolňuje emoce
 • přispívají k duševní rovnováze a motivaci
 • rozvíjí citovou složku (emoční inteligenci) i sociální cítění (sociální kompetence) - sebevědomí, schopnost vyjádření emocí a jejích ovládání,  asertivitu, vnímavost, řeč těla, empatii atd. 

u dětí obzvlášť:

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku 
 • rozvíjí verbální komunikaci, poskytuje spoustu témat ke konverzaci a sdílení s ostatními
 • rozvíjí koncentraci a paměti
 • rozvíjí neverbální komunikaci
 • rozvíjí fantazii a bývá zdrojem pro výtvarné náměty

Oslík působí v roli terapeuta - v jeho přítomnosti se člověk uvolňuje, na druhou stranu se musí soustředit a vnímat sebe i ostatní. Děti si mohou vyzkoušet potřebu starat se o další bytost, mít zodpovědnost za své chování a nést za ně důsledky, vnímat a respektovat jiné bytosti, odbourávat strach a nejistotu ze zvířat, a tak posilovat sebevědomí. Dle věku účastníka a potřeb se zaměřujeme na oblasti emoční inteligence - sebejistota, asertivita, mít respekt k ostatním i k sobě samému, vnímání sebe a druhých, umění rozpoznávat emoce a práce s nimi, umění chválit a motivovat, umění vztahů s ostatními.

Kurz probíhá v areálu a ve volné přírodě. V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a procvičujeme jednotlivá témata.

Průběh: seznámení s oslíky, výběr oslíka, příprava - čištění a sedlání, interakce na překážkách, teorie emoční inteligence (přiměřená věku dítěte), procházka v lese (v sedle nebo samostatné vedení oslíka). Pro ty, co u nás ještě nebyli povídání o oslících a jejích psychologie. 

Teoretická náplň kurzu je individuální, vychází z potřeb a věku účastníka a může zahrnovat následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi
 • pro ty, kdo u nás ještě nebyli - na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd.

Cena zahrnuje:

 • vstupní rozhovor před začátkem kurzu
 • individuální kurz s kvalifikovaným lektorem 
 • teorie a praktická cvičení s oslíkem na téma emoční a sociální kompetence
 • zapůjčení oslíka
 • trénink s oslíkem v areálu a ve volné přírodě

Cena:

 • Děti: 500 Kč / lekce 45 min, 2 sourozenci 750 Kč / lekce 60 min
 • Dospělí: 1000 Kč / lekce 1,5 hodiny
 • minimální rozsah 4 lekce 
 • termíny ve všední den

Na západě je to rozšířený způsob terapie a možnost využití oslíků, v ČR je tento koncept  zatím ve svých začátcích... Pojďme společně odhalovat blahodárné účinky oslíků na naše životy... 


Kurz emoční inteligence a sociálních kompetencí s oslíkem pro dospělé

Sebepoznání, sebeřízení, motivace, asertivita, empatie, aktivní přístup 

Osel je velmi citlivý parťák, který při interakci s člověkem vyžaduje určité postoje, mentální rozpoložení a ovládání vlastních myšlenek a emocí. Reflektuje naše nitro a dává zpětnou vazbu svým chováním.  Od svého vůdce očekává takové vlastnosti jako je vyrovnanost, pozitivnost, pozornost, respekt, empatie, soustředěnost, kreativita a další kvality. Proto je to výborný parťák na procvičování sociálních kompetencí ve vztahu k sobě (být si vědom vlastních emocí a myšlenek), tak i směrem k našemu okolí (být dobrým kolegou a šéfem nebo partnerem v rodině). V interakci s oslíkem se učíme stanovovat hranice, vnímavost k ostatním, uvědomovat si svoje emoce a možnost je korigovat. 

Kurz probíhá v areálu a ve volné přírodě.  V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a svoje vůdcovské schopnosti nutné pro interakci s nimi.  

Je to výborný způsob naučit se lépe zacházet se svoji psychikou, náladami a rozpoložením. 

Náplň kurzu zahrnuje následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a je jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi 
 • pro ty, kdo u nás ještě nebyli - na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd.

Cena zahrnuje:

 • teorie a praktická cvičení s oslíkem na téma emoční a sociální kompetence
 • zapůjčení oslíka
 • trénink s oslíkem v areálu a ve volné přírodě
 • 1500 Kč/ hodina/ osoba

Co je emoční inteligence

SEBEUVĚDOMĚNÍ

 • znalost sama sebe - svoje hodnoty, priority, slabé a silné stránky
 • identifikace svých emocí, odkud pocházejí a co mi sdělují

SEBEOVLÁDÁNÍ

 • schopnost řídit a zacházet s emocemi, "zneškodňovat negativní emoce" a využívat pozitivní emoce ve svůj prospěch

MOTIVACE SEBE

 • schopnost využívat svoje emoce a energii ve svůj prospěch, umění dosahovat vlastní cíle

EMPATIE

 • schopnost soucítění s dalšími osobami, umění porozumění a cítění emocí a motivů jiných lidí

ANGAŽOVANOST

 • umění aktivního přístupu k životu - víra v možnost změny a ovlivnění situace, zapojení se do dění, ve vztazích, komunitě, práci...


Co jsou sociální kompetence

Sociální kompetence je schopnost:

 • využívat svoji emoční inteligenci při interakci s jinými
 • kontrolovat průběh sociální situace v souladu s určitým cílem

Základní oblasti sociálních kompetencí

ZDRAVÝ VZTAH - vytvoření těsného vztahu pomocí:

 • správného postoje - rovnocennost partnerství
 • nalezení společných zájmů, cílů, hodnot
 • úsměvu a vřelosti
 • sympatie

MOTIVACE DRUHÝCH

 • umění nadchnout jiné pro určitou věc
 • nalezení společných zájmů a cílů
 • ocenění a pochvaly

ASERTIVITA

 • umění být sám sebou
 • sledovat svoje cíle, být věrný svým hodnotám a myšlenkám při respektování potřeb jiných osob
 • reagovat na podněty ostatních, aniž bychom dělali to co chtějí proti své vůli