Příměstský tábor Oslí stezky Svárov

 • termín: 18. 7. - 22. 7. 2022 
 • termín: 25. 7. - 29. 7. 2022 
 • od 8 do 17 hodin 
 • místo konání - areál farmy Oslí stezky Svárov a okolí
 • pro děti školního věku (6 - 15 let),  z důvodu bezpečnosti při pohybu u zvířat je hlavní podmínka schopnost dětí poslechnout pokyny :-)
 • hlavní cíl pobytu je rozvíjet vztah dětí k přírodě a zvířatům, učit se s nimi zacházet, rozumět jim a tak obohacovat svůj vnitřní svět, rozvíjet sociální kompetence a emoční inteligenci dětí, pobyt v přírodě a na farmě
 • program: péče  o zvířata, povídání, hry a interakce v areálu, nácvik ovládání a interakce na překážkách (trail park), ježdění na oslících, výpravy do lesa v doprovodu zvířat, kreativní tvoření, oslí pohádky a mnoho dalšího...
 • pitný režim, 2x svačina a teplý oběd v místní restauraci
 • cena 3.750 Kč/dítě
 • pro rezervaci místa je nutné vyplnit přihlášku a zaslat platbu 
 • storno poplatky:  při zrušení přihlášky do konce května se vrací 100% částky,  při pozdějším zrušení se vrací hodnota stravného (500 Kč)
 • Platební pokyny:  částka 3.750 Kč, č. ú. 2601603762 /2010, variabilní symbol tel. číslo, do zprávy pro příjemce jméno dítěte
 • potřebné doklady: kopie kartičky pojištěnce, prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti (vše odevzdat při nástupu)

Přihláška na dětský tábor Oslí stezky