Oslí stezka pro firmy a organizace...

...aneb pryč z rutiny a stresu do pohody přírody načerpat energii a nové zkušenosti!

Oslí stezka nabízí unikátní a v ČR ojedinělý program pro Vaše podnikové akce nebo teambuilding.  Naše farma se nachází 15 km na západ od Prahy, přesto v malebném venkovském prostředí, na čerstvém vzduchu uprostřed krásné přírody. Přítomnost úžasných ušatých parťáků a kamarádů, kteří svojí klidnou a mírnou povahou vytvoří atmosféru pohody a porozumění, roztaví všechny ledy a navodí bezpečné prostředí důvěry. Procházka nebo delší túra do krásné přírody, kdy si můžete oslíky vést a pobyt na čerstvém vzduchu včetně pikniku na vyhlídce Vašemu týmu poskytne nezapomenutelné chvíle uvolnění, vyčistí hlavu od stresu a zprostředkuje mnoho podnětů k přemýšlení a růstu osobnosti. Pohodový výlet do přírodního parku nebo posezení na farmě je ideální prostředí pro navázání neformálních vztahů a stmelení týmu, který je bezpodmínečně nutný pro efektivní fungování organizace.  Na oslí stezce Vás čekají inspirativní příklady z říše zvířat, zjistíte např. proč je pro úspěch důležité naše emoce a způsob myšlení, jak být dobrým vůdcem a kolegou mnoho dalšího... a možná si z toho sednete na zadek jako ten oslík anebo na to budete nevěřícně koukat jako ten býk... 

Firemní a zaměstnanecké akce

Chcete dopřát svým zaměstnancům anebo i jejich rodinám čas plný zážitků a opravdové radosti, zajímavých poznatků, vyzkoušení nových dovedností a chvíle aktivního odpočinku? Pak je oslí stezka je pro to to pravé místo...

Pobyt na čerstvém vzduchu, interakce s oslíky a putování v přírodním parku je to nejlepší odreagování od stresu a rutiny pracovního dne. Náš program s oslíky je vhodný pro všechny věkové kategorie a je přizpůsobený fyzické kondici účastníků, a tak se do akce mohou zapojit  úplně všichni!

Program Vám rádi přizpůsobíme na míru. Můžeme nabídnout  komentovanou prohlídku farmy a zvířat, povídání o oslících a jejích specifikách, společná příprava oslíků, školení ovládání oslíků, vyzkoušení interakce s oslíky a možnost projít extreme trail park (překážková dráha), společné putování přírodním parkem, piknik na skalní vyhlídce a posezení u ohně po návratu na farmu. Zajistit můžeme i hudební doprovod večer u ohně, společná příprava originálních  jídel na otevřeném ohni či jiný způsob cateringu... A jelikož na farmě chováme i kravičky vzácného plemene Jersey, jejichž mléko vyniká svými kvalitami, můžeme náš program obohatit i o ukázku výroby sýru a tak si můžete jako památku na tento den odnést vlastní sýr domů...

Cena zážitkové akce se pohybuje cca 1000 - 2000 Kč (včetně farmářské hostiny)  za zaměstnance v závislosti na délce trvání akce. Pro naše adopční partnery poskytujeme slevu 25 % na firemní produkty - viz adopční program níže. 


Teambuilding

Teambuilding s Oslí stezkou je program obohacený o prvek rozvoje osobnosti, sociálních kompetencí a vůdcovských dovedností. Osel je mimořádně vhodný učitel a paralely mezi životem zvířat a lidí jsou někdy neuvěřitelně poučné a inspirativní. Interakce s ušatým parťákem dokáže roztavit blokády a nejasnosti ve Vašem týmu, odstranit bariéry v komunikaci a sblížit lidi. Putování  s oslíkem v přírodním parku obohatí o nevšední společné zážitky a naplní pohodou. Chůze je nejlepší způsob vyčištění hlavy a je neocenitelnou aktivitou pomáhající při potřebě vyřešit problémy nebo přijmout rozhodnutí... Ne nadarmo staří Řekové před přijetím nového zákonu se šli společně projít...

 Ohledně oslíků panuje velké množství negativních pověr a nelichotivých představ, a tak povídáním o nich se dozvíte jejích skutečné hodnoty a tak možná zjistíte, že i ve Vašem firemním životě je mnoho nepochopených a nedořešených záležitostí, které neviditelně narušují hladký chod organizace a spolupráci kolegů a tím snižují výkon a úspěšnost podniku.  

Témata jako zvládání krizových situací, efektivní spolupráce v týmu, role jednotlivých kolegů,  vliv našeho myšlení na výsledky a další jsou integrované do programu a přicházejí na pořad dne nenuceně a přirozeně. Zážitkové učení je nejefektivnější forma rozvoje v dospělosti a pokud je spojeno s pozitivními emocemi a bezpečným prostředím, přináší trvalé změny v chování.

Cena teambuildingové akce je individuální a vychází z Vašeho zadání, cílů a požadavků.  

Adopce oslíka pro firmy

Osel je výjimečné zvíře. Má bezpočet předností, kterými může lidské životy obohatit a přesto je v Čechách téměř neznámé. Spousta lidí ani neví, k čemu je takový oslík dobrý... Proto i počet oslíků v ČR je velmi malý a obecně oslíci v Evropě patří k ohroženým a vymírajícím druhům. Spousta plemen zaniká, jelikož s příchodem techniky do zemědělství a dalších odvětví, oslíci ztratili svoji roli v hospodářství. Ale jsou i obory, kdy jsou oslíci nenahraditelní. Jednou z takových oblastí je právě asinoterapie - používání oslíků pro účely rehabilitace a zlepšení mentální a tělesné kondice při různých hendikepech. Ať už se jedná o různé druhy autismu nebo problémy s držením těla, tam všude mohou plnit neocenitelnou roli - obzvláště ti velcí oslíci, jejíchž krok je širší a kteří unesou i těžší děti nebo i dospělého. A my takové máme. Velký francouzský osel Poitou patří k těm nejvíce ohroženým plemenům. V 80. letech minulého století jich zbývalo posledních 43 kusů na celém světě. Momentálně jejích počet se zvýšil na cca 200 v Evropě a 800 ve světě. Chov, péče a výchova takových oslíků není vůbec jednoduchá. Ale právě tyto oslíci se velmi hodí pro terapeutické účely, jelikož jsou učenliví, mírní a přátelští. Tím by mohlo vzniknout odvětví, kde by našli svoje uplatnění a mohlo by to prospět ke zvýšení jejích počtu a k tomu, že tyto krásné tvory uvidíte nejen v zoologických zahradách, ale i v zájmových chovech a farmách jako je ta naše. Chtěli bychom vybudovat Centrum pro Asinoterapii - animoterapie s oslíky. Na západě jsou oslíci využívány pro tyto účely již dávno. V ČR je to první a ojedinělý projekt tohoto druhu. Adopce oslíka je náš nový program, který bychom chtěli nabídnout pro všechny milovníky oslíků nebo těm komu chov oslíků leží na srdci a chtěl by pro ně udělat dobrý skutek... V roce 2017 se nám narodila 2 oslátka velkého francouzského osla, které bychom chtěli vychovat k terapeutickým účelům. Je to úkol na několik let. (Více o asinoterapii se dozvíte zde).

Chceme tady rovněž vybudovat prostor, kde se oslíkům bude žít krásně a příjemně - areál s různými atrakcemi pro oslíky - pískoviště na válení, zařízení na drbání atd. - a kde si je lidé budou moci pozorovat při nejrůznějších činnostech, mazlit a trávit s nimi čas. Místo setkání člověka se zvířaty... Místo kde bude všem příjemně a bude nabíjet energií... Budujeme i nový extreme trail park - překážkovou dráhu, kde si oslíci budou zdokonalovat v překonávání nedůvěry z neznámého a lidi v rozvoji svých vůdcovských schopností a sociálních kompetencí...

Čeká nás spousta práce a investic. A protože věříme, že některé z Vás by mohlo bavit stát se partnerem pro tyto projekty a podílet se na tomto pionýrském díle s námi, rádi bychom Vám nabídli tuto možnost...

K adopci si můžete si vybrat konkrétního oslíka nebo všechny najednou :-). Popisy ušatých parťáků najdete v záložce O oslí stezce.

Máte-li chuť podpořit oslíky na naši farmě, můžete zvolit tuto variantu spolupráce... 

Roční adopční příspěvek na rok 2018 zahrnuje:

  • dárkový adopční certifikát se jménem & cedulka se jménem firmy v areálu farmy
  • uvedení firmy na našem webu, možnost další propagace
  • poukaz pro Vaše zaměstnance na naše produkty v hodnotě 10.000 Kč
  • nebo poukaz v hodnotě 10.000 Kč na firemní teambuilding/firemní akci
  • plus sleva 25% na firemní akci 
  • cena 15.000 Kč,- nebo dle domluvy a počtu zaměstnanců